1

Sammen fastsætter vi konkrete mål for din online markedsføring. Fx 25 leads hver måned til din salgsafdeling.

2

Ud fra tilgængelig statistik afdækker vi, hvor mange besøg på din hjemmeside, der skal til for at få ét lead. Fx 100 besøg.

3

Ud fra den systematik ved vi nu, at målet på 25 leads vil kræve 2.500 besøg på hjemmesiden hver måned.

4

Målet for online markedsføringen er derfor at sikre 2.500 relevante besøg på hjemmesiden for at komme i mål med 25 leads pr. måned.

5

Du bestemmer derefter, hvor meget ét lead er værd for dig. Fx 500 kr.

6

Du afsætter derefter et budget på 25 x 500 kr. = 12.500 kr. pr. md. til online markedsføring.

7

Vi planlægger derefter de online aktiviteter, der skal til for at komme i mål ud fra budgettet. Vi fordeler pengene til henholdsvis styring og optimering af kampagnerne hos Peoplez, samt klikpriser som Google og Facebook trækker direkte hos jer.

8

Vi høster erfaringer undervejs og er i løbende dialog med dig om, hvorvidt det giver mening at justere på budgettet i den ene eller anden retning.

9

Hver måned får du en rapport over konkrete resultater.